© 2010 Jakub Gruber, všechna práva vyhrazena
stránky splňují standardy XHMTL 1.0 a CSS 2.1
Hi
I'm a freelance
graphic designer
and/or
illustrator
and/or
web designer

Logotyp a série imageových vizitek pro kreativní studio Phobia. Definice fóbií:
Antropofóbie – strach z lidí
Arachnofóbie – strach z pavouků
Hydrofóbie – strach z vody
Klaustrofóbie – strach z uzavřených prostor
Panofóbie – strach ze všeho (strašné že?)
Tafofóbie – strach z pohřbení zaživa
Teofóbie – strach z božího hněvu/trestu
Logotype and set of image business cards for creative studio Phobia. Definitions of phobias:
Antropophobia – fear of people
Arachnophobia – fear of spiders
Hydrophobia – fear of water
Claustrophobia – fear of enclosed spaces
Panophobia – fear of everything (odd isn't it?)
Taphophobia – fear of being placed in a grave while still alive
Theophobia – fear of god's anger/punishment.